Hjem / Privatlivspolitik

Copenhagen Trackers indsamler dine data fra brugen af Copenhagen Trackers sporingsenheder, Copenhagen Trackers hjemmeside, Copenhagen Trackers App og API, som hjælper med at optimere din forretning og din hverdag. Vi forstår fuldt ud, at du værdsætter dit privatliv. Vi mener, at privatlivets fred er en menneskeret, og at du skal have mulighed for selv at bestemme, hvordan dine data bruges og af hvem. Dette er baggrunden for vores privatlivspolitik:

Vi vil altid holde dig informeret om dine data.
Vi sørger for, at du ved hvilke data fra eller om dig, vi bruger, hvorfor vi bruger dem, hvor længe vi bruger dem, og hvem der har mulighed for at bruge dem. Vi giver dig retten til at have fuld kontrol over dine data. Vi betragter data fra eller om dig, som at være dine. Vi bruger kun data til de formål, som du har givet os lov til, eller som vi har indsamlet fra dig. Copenhagen Trackers er dataprocessoren, og du er den dataansvarlige i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen i Danmark og den generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR) i EU. Copenhagen Trackers må kun handle efter dine instruktioner. Copenhagen Trackers skal implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte data mod utilsigtet eller ulovligt brug, tab eller ændring og mod uautoriseret offentliggørelse, misbrug eller anden behandling i strid med bestemmelserne med Databeskyttelsesforordningen i Danmark og den generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR) i EU. På din anmodning skal Copenhagen Trackers inden for rimelig tid give dig tilstrækkelige oplysninger, så du kan sikre, at vi overholder ​​kravene til passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi beskytter dine data.
Dine data er altid dine. Vi tænker på den måde for at beskytte dine data så godt, som vi med rimelighed kan, for at forhindre dem i at falde i de forkerte hænder. Vi gør dette ved kryptering, anonymisering eller pseudonymisering af dine data. På denne måde holder vi dine data sikre. Vi vil fortælle dig hvilke data fra eller om dig, vi bruger, hvorfor vi bruger dem, hvor længe vi bruger dem, hvem der kan bruge dem, og hvor de bliver opbevaret. Vi bruger kun dine data til de formål, vi har angivet til dig. Vi beholder så lidt af dine data som muligt, og kun så længe som vi har brug for det. Når vi ikke længere har brug for dine data, destruerer vi eller irreversibelt anonymiserer dem, så de ikke længere er forbundet til dig. Hvis vi beder om din tilladelse til at bruge dine data til specifikke formål, tillader vi også altid, at du kan trække din tilladelse tilbage igen. Vi beskytter ​​dine data mod uautoriseret adgang og utilsigtet tab, så godt som vi med rimelighed kan. Hvis vi giver andre lov til at bruge dine oplysninger på vores vegne, vil vi sikre, at de handler i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Hvis vi deler dine data med andre, vil vi først bede om din tilladelse, medmindre der er en lovlig forpligtelse, der forbyder os at spørge. Vi er åbne overfor eventuelle spørgsmål, du måtte have om brugen af dine data, som vi gerne besvarer.

Da vi er etableret i Danmark i Europa, er den generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR) altid gældende. Disse love anses for at være de mest omfattende i verden. De indeholder et højt sikkerhedsniveau ved kun at tillade os at bruge dine data, når alle betingelser i disse love er opfyldt. Vores virksomhedspolitik om privatlivets fred og behandling af personoplysninger afspejler disse love, og vi anvender denne privatlivspolitik globalt.

Definitioner.
Personoplysninger: Oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (registreret bruger), en identificerbar person er en, der direkte eller indirekte kan identificeres ved henvisning til et identifikationsnummer eller en eller flere faktorer, der er specifikke for hans/hendes fysiske, fysiologiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Behandling af personoplysninger: En eller flere handlinger, der udføres ved brug af personlige data, såsom indsamling, registrering, organisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, høring, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller på anden måde stillet til rådighed, justering eller kombination, blokering, sletning eller destruktion.

Copenhagen Trackers behandler personoplysninger retfærdigt og lovpligtigt.
Copenhagen Trackers indsamler personoplysninger for specificerede, eksplicitte og legitime formål og vil ikke bruge personoplysninger på en måde, der er uforenelig med disse formål.

Copenhagen Trackers vil sikre, at personoplysningerne er tilstrækkelige, relevante og ikke indeholder unødvendige informationer i forhold til de formål, de indsamles og/eller bruges til.

Copenhagen Trackers vil kun opbevare personoplysninger, der tillader identifikation af brugerne, indtil de ikke længere har det nødvendige formål, som personoplysningerne blev indsamlet til. April 2018

Copenhagen Trackers behandler kun personoplysninger, hvis:

a) brugeren utvetydigt har givet sit samtykke eller

b) behandling er nødvendig for udførelse af en kontrakt, som brugeren er en del af, eller for at træffe foranstaltninger på anmodning af brugeren forud for indgåelse af en kontrakt eller

c) behandling er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse, som Copenhagen Trackers er omfattet af eller

d) behandling er nødvendig med henblik på Copenhagen Trackers legitime interesser, medmindre sådanne interesser er tilsidesat af brugernes grundlæggende rettigheder og friheder og især hans eller hendes ret til privatlivets fred. Copenhagen Trackers vil ikke bruge personoplysninger, der afslører race eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab eller personoplysninger om sundhed eller seksuel orientering.

Vi behandler data på dine vegne og kun ifølge en kontrakt eller et samtykke fra dig. Du kan til enhver tid få adgang til, rette eller få dine data slettet fra vores system. Vi indsamler kun data fra dig via vores Copenhagen Trackers sporingsenheder og system, og ingen anden data vil blive sendt til Copenhagen Trackers.

De data vi indsamler er ikke begrænset til datoen taget fra Copenhagen Trackers sporingsenheder såsom: Breddegrader, længdegrader, temperatur, lysintensitet, bevægelser osv. Vi har altid mulighed for at få adgang til og rette data på dine vegne, hvor kun relevante personer fra Copenhagen Trackers har adgang til dine data. De medarbejdere, der har adgang til dine data, gør det udelukkende for at hjælpe dig på enhver mulig måde samt for at indsamle statistiske data til yderligere forbedringer af vores system.

Copenhagen Trackers har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruktion eller utilsigtet tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse eller adgang, især hvor behandlingen omfatter overførsel af personoplysninger via et netværk og mod alle andre ulovlige former for behandling. Copenhagen Trackers gør dette ved at have et niveau af sikkerhed, der er passende for de risici, der er repræsenteret ved behandlingen og arten af ​​de personoplysninger, der skal beskyttes. I tilfælde af behandling af data, der udføres på vegne af Copenhagen Trackers, vælger Copenhagen Trackers en processor, der giver tilstrækkelige garantier med hensyn til de tekniske sikkerhedsforanstaltninger og organisatoriske foranstaltninger, der gælder for den behandling, der skal gennemføres, og vil sikre overholdelsen af ​​disse foranstaltninger. I disse tilfælde sikrer Copenhagen Trackers, at behandlingen er underlagt en kontrakt, der forpligter processoren til controlleren og navnlig fastsætter, at:

a) Processoren skal kun handle efter instruktioner fra Copenhagen Trackers;

b) Bestemmelserne i denne privatlivspolitik er gældende for processoren.

Copenhagen Trackers behandler personoplysninger i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF). I tilfælde hvor personoplysninger er overført eller behandlet uden for EØF af Copenhagen Trackers eller på Copenhagen Trackers vegne, sikrer Copenhagen Trackers, at der er tilstrækkelige garantier med hensyn til beskyttelse af privatlivets fred og grundlæggende rettigheder og friheder for enkeltpersoner og med hensyn til udøvelse af de tilsvarende rettigheder ved at anvende passende kontraktmæssige bestemmelser eller andre acceptable juridisk bindende værktøjer. I tilfælde af at Copenhagen Trackers opbevarer data andetsteds eller får adgang til (enhver) data, der allerede er opbevaret i en brugers enhed, vil Copenhagen Trackers sikre, at den pågældende bruger har givet sit samtykke efter at have fået klare og relevante oplysninger vedrørende behandlingens formål. Dette forhindrer ikke Copenhagen Trackers fra teknisk lagring eller adgang med det ene formål at udføre transmissionen af ​​en meddelelse via et elektronisk kommunikationsnetværk eller som er strengt nødvendigt for, at Copenhagen Trackers kan levere en tjeneste, der udtrykkeligt er anmodet af brugeren.

Hvis du har brug for at få dine data overført til et andet system, kan du gøre det ved hjælp af vores API. Hvis du har spørgsmål eller anmodninger om dette, kan du altid kontakte os på support@cphtrackers.com.

Data vi indsamler
Når du bruger vores sider, vores produkter og vores tjenester, indsamler vi data fra og om dig. Hvilke data, vi indsamler, afhænger af, hvad du bruger, og hvordan du bruger det. Generelt er der 3 kategorier af data, vi indsamler og bruger:

Data du angiver
Dette er de data, du selv indtaster, når du bruger vores sider, produkter og tjenester. Disse data indeholder for eksempel dit navn, din e-mailadresse, din adresse og geofence lokationer, dit telefonnummer osv.

Data indsamlet af sensorer
Mange af vores produkter er udstyret med en eller flere sensorer eller bruger sensorerne til de enheder, de kører på. Eksempler på sensorer er GPS positioner, temperatur, GSM celleinformation, radiosignalstyrke, bevægelser etc. Når disse sensorer aktiveres, indsamler de automatisk data. Afhængigt af det formål, som data er blevet indsamlet til, kan denne data i kombination med anden data, der identificerer dig eller din enhed, sendes til Copenhagen Trackers og andre til senere brug.

Metadata
Metadata refererer til data, der indsamles eller automatisk genereres, mens du bruger Copenhagen Trackers sider, produkter eller tjenester. I de fleste tilfælde indsamles eller genereres metadata via en computerenhed eller en overførsel af data via computernetværk, som eksempelvis internettet. Denne data omfatter brugergrænsefladen og anden brug af enheder, IP-adresser, unikke enhedsidentifikatorer, cookies og registreringer af computeraktivitet. Copenhagen Trackers afholder sig fra at sælge eller offentliggøre data, medmindre det sker efter skriftlig aftale med rettighedsindehaveren eller i henhold til domstolsbestemmelse. Copenhagen Trackers har dog ret til at analysere og offentliggøre markedsstatistikker, som blandt andet er baseret på anonyme driftsdata fra Copenhagen Trackers sporingsenheder.

Copenhagen Trackers-konto
Vi vil lejlighedsvis bruge din e-mailadresse til at sende oplysninger relateret til de produkter og de tjenester, der er registreret på din Copenhagen Trackers-konto. Vi vil kun gøre dette, hvis der er opdateringer, som du skal være opmærksom på for at sikre, at du kan bruge dit produkt på en sikker og pålidelig måde uden afbrydelse, eller hvis der er en lovlig grund til at kontakte dig. Skulle du ønske at slette din Copenhagen Trackers-konto, kontakt da venligst Copenhagen Trackers direkte. Vi deler ikke dine Copenhagen Trackers-kontooplysninger med nogen anden, medmindre de arbejder under vores ansvar, i henhold til vores instruktioner, eller når det udtrykkeligt og lovligt pålægges efter en retslig proces. Du kan skrive direkte til den databeskyttelsesansvarlige på support@cphtrackers.com. Hvis du ikke er tilfreds med dine rettigheder under denne erklæring, såsom ret til at overføre data, ret til at ændre data eller ret til at inddrage dit samtykke, kan du altid kontakte Datatilsynet.